Sette over samtale

Sette over samtale

MobilFlex Connect gir mulighet for å sette over samtalen til andre personer på en rask og enkel måte.

Sette over samtaler til andre telefonnumre:
På mobiltelefonen kan du viderekoble et anrop til en annen telefon ved å:

  • Besvare anropet ditt
  • Tast # telefonnummer # (det ringes opp til nummeret)
  • Tast # (for å viderekoble anropet)
  • Tast * (for å komme tilbake til anropet. Da kan du igjen snakke med den som har ringt deg opp).

Du kan velge et nummer som du raskt kan viderekoble til. Dermed trenger du bare å trykke #*# for å få forbindelse med nummeret. Sette over samtale gjøres ved å trykke # en gang til etterpå.
Hvis du likevel ikke ønsker å sette over samtalen trykker du bare * for å gå tilbake til den opprinnelige samtalen.
Direktenummeret tastes inn på mobilflex.tdc.no