Parkering av samtale

Parkering av samtale

To samtaler på én gang.

Parkering av samtale gir deg muligheten til å holde to samtaler i gang samtidig. Hvis du blir ringt opp mens du snakker i telefonen kan du parkere den samtalen du er i gang med og besvare det innkommende anropet. Du kan også foreta et nytt anrop mens du parkerer samtalen som er i gang. Når du er ferdig med samtalen kan du gå tilbake til den første samtalen igjen.

Hvordan Parkere samtalen og besvare innkommende anrop:

  • Tast 2 “løft røret”: Veksler mellom de to samtalene
  • Tast 1 “løft røret”: Henter den parkerte samtalen tilbake og avbryter samtalen som er i gang
  • Tast 0 “løft røret”: Avslutter den parkerte samtalen