Nummervisning

Nummervisning

Med Nummervisning kan du se hvem som ringer til deg på telefonens display før du besvarer anropet. Dette er spesielt praktisk hvis du for eksempel venter på en viktig telefon fra en bestemt person mens du er på et møte.

Hvis du har lagret det aktuelle telefonnummeret i mobiltelefonens telefonliste på forhånd kan du også se navnet på den som ringer til deg.
Nummervisning kan ikke benyttes hvis det nummeret det ringes fra er hemmelig eller utelatt.

Hvis du vil skjule ditt eget nummer, trenger du bare å taste # 31 # foran det telefonnummeret du ringer til.