Konferansesamtale

Konferansesamtale

Hurtig koordinering av informasjon.

Konferansesamtale gir deg muligheten til å avholde møter via mobiltelefon, uansett hvor du befinner deg i Norge. Dette betyr at du kan spare deg noen av de lange reisene til og fra møter og derfor utnytte din tid mer effektivt.
Opptil seks mennesker kan delta i en konferansesamtale, og hver deltaker kan selv utvide konferansen med ytterligere deltakere hvis det er nødvendig.

Slik bruker du Konferansesamtale

  • Tast inn nummeret på den første konferansedeltakeren og foreta anropet
  • Tast inn det andre nummeret og “løft røret”, vent til du oppnår forbindelse og trykk “3” og “løft røret”
  • Tast inn det tredje nummeret og “løft røret”, vent til du oppnår forbindelse og trykk “3” og “løft røret” Fortsett på samme måte til det ønskede antall konferansedeltakere er oppnådd

Innlemme flere i samtalen
Den aktiverende personen kan sette konferansesamtalen på vent. En melding sendes da til de øvrige deltakerne som opplyser dem om at de er satt på vent.
Deretter kan møtearrangøren innlemme en ny deltaker i konferansesamtalen eller føre en annen samtale. Konferansesamtalen gjenetableres av den aktiverende personen.

Personlig samtale med én av de øvrige deltakerne
Møtearrangøren kan underveis i en konferansesamtale velge å føre en privat samtale med én av de 14 øvrige deltakerne. De øvrige deltakerne tildeles nr. 1, 2, 3, 4 eller 5 i den rekkefølgen de er invitert med i konferansesamtalen. Hvis den aktiverende personen ønsker å foreta en “Privat samtale” med en av de øvrige gjøres følgende:

Møtearrangøren taster 2 etterfulgt av nummeret på den andre deltakeren, f. eks. 4, og “løft røret”.
Kommunikasjonen mellom de øvrige deltakerne avbrytes, og de mottar en melding om at samtalen er avbrutt.

Gjenetablering av Konferansesamtale
Møtearrangøren kan når som helst gjenetablere konferansesamtalen ved å taste 3 og ”løft røret”.
Konferansesamtalen er nå gjenopptatt med ALLE deltakerne.

Avslutning av Konferansesamtale
Hver deltaker må avbrytes enkeltvis. Når møtearrangøren vil avslutte hele konferansesamtalen må derfor hver deltaker avbrytes separat. Etter å ha avbrutt den nest siste deltakeren vil det siste aktive anropet fremdeles bli oppfattet som en konferansesamtale.