Intern nummerplan

Intern nummerplan

Alle medarbeiderne i en virksomhet blir knyttet sammen i en gruppe. Hver medarbeider tildeles et lokalnummer på 3-7 sifre som virksomheten selv får bestemme.
Lokalnumrene kan ikke starte med 0 eller 1.
Medarbeidere kan så enkelt ringe til hverandre via lokalnumrene uansett hvor i Norge de befinner seg.