Mobilt sentralbord

Mobilt sentralbord

Med mobilt sentralbord får du en fleksibel løsning som virker fra enhver PC med internettforbindelse. Kombinert med Mobil Velkomst og Kø med agentprioritering får du full kontroll på innkommende samtaler innenfor og utenfor åpningstida. Alt administreres lett i web-portalen.