Priser utland data

Priser utland data

For å gjøre det enkelt og forutsigbart, har vi inndelt verden i 5 soner. Du får dermed faste MB priser på 4G/3G/GPRS basert på hvilke del av verden du oppholder deg.
Uansett om du benytter telefonens 4G/3G/GPRS- forbindelse eller et datakort i din bærbare pc eller nettbrett, benyttes soneprisen.

Roam Like at Home
Roam Like at Home dekker sonene Norden og EU. Alt forbruk i disse sonene regnes som nasjonal tale og SMS og vil inkluderes i det nasjonale forbruket.

Færøyene og Grønland er ikke inkludert.

Priser og takster
(Klikk på soner for å se landene. Du finner komplett oversikt over og operatører under roamingoversikten

Landsoner (data) kr. pr MB
Norden Inkludert i nasjonal data.
Europa 1 Inkludert i nasjonal data.
Europa 2 Kr. 49,00
Verden 1 Kr. 59,00
Verden 2 Kr. 69,00
Satellitt Kr. 49,00

Takseringsinterval: 50 kB

Alle priser er ekskl. mva.

Priser gjelder fra 15. juni 2017