TDC Service Online

TDC Service Online

Gjennom TDC Service Online har man som kunde tilgang til informasjon om de tjenester som er levert av TDC.  Ettersom Kundeportalen henter data direkte fra våre produksjons-, drifts- og fakturasystem har du alltid tilgang til den seneste informasjonen.

Online driftssenter
I tillegg til at alle driftsmeldinger som angår dine tjenester publiseres direkte i portalen kan du via grensesnittet melde inn feil til vår NOC og følge status på feilrettingsprosessen. Du har også mulighet til å ta ut rapporter både på båndbreddeforbruk samt historikk over feilmeldinger. Om en av dine IP-VPN-linjer mot formodning skulle falle ut vises en rød varsellampe i webgrensesnittet.

Andre funksjonsområder i TDC Service Online:

  • Administrasjon – Avtaler, kontaktinformasjon, fakturering
  • Tjenester – installasjonsadresser, båndbredde, teknisk informasjon
  • Status – tilgjengelig/utilgjengelig/under installasjon
  • Statistikk – båndbreddeutnyttelse - forsinkelse, jitter og pakketap for QoS
  • Feilhåndtering – feilmelding, status og historikk
  • Nettinformasjon – planlagt arbeide

TDC Service Online