Om TDC

Om TDC

LØNNSOMME KOMMUNIKASJONSLØSNINGER FOR NÆRINGSLIVET

TDC er en betydelig aktør i det norske markedet, og leverer kommunikasjonsløsninger og drifter infrastrukturen til mange av landets aller største virksomheter. Selskapet inngår i TDC-konsernet, som er Danmarks ledende leverandør av telekommunikasjon, med en årlig omsetning på 26,34 milliarder NOK og EBITDA på 10,64 milliarder NOK (2017).

Get TDC i Norge leverer moderne og komplette kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor. Vi eier og drifter vårt eget fiberbaserte multitjenestenett i og rundt 80 av de største byene i Norden og driver konstant utvikling av nye fremtidsrettede kvalitetstjenester, som kan aktiveres når kunden selv ønsker. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et av Europas mest robuste og moderne langdistansenettverk.


TDC-konsernets tilstedeværelse i det nordiske markedet ble forsterket gjennom kjøpet av Get i september 2014. Med Get på laget ble TDC-konsernet størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd og tredje størst på mobil.

I dag har TDC-konsernet 80 000 kilometer med høyhastighet infrastruktur, egne linjer til USA og Europa, og cirka 9 millioner abonnement, hvorav 6,4 av disse er i privatmarkedet.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo og vi har avdelings-kontorer lokalisert langs kysten fra Oslo til Bergen og i Trondheim.


Les mer om TDC konsernet her