Løsninger

Løsninger


Kommunikasjonsløsninger tilpasset virksomhetens behov
TDC tilbyr alt virksomheten din trenger innenfor tale- og databasert kommunikasjon: Mobil- og fasttelefoni, bedriftsnett, bredbånd, videokonferanse og løsninger for samordnet kommunikasjon. Og selvfølgelig et bredt spekter av sikkerhetsløsninger.

Våre tjenester innenfor videokonferanse og samordnet kommunikasjon kan leveres som skybaserte løsninger, der du som kunde slipper å tenke på drift og vedlikehold fordi alt administreres og driftes av TDC.

Alt hos én leverandør
Med vårt brede spekter av løsninger slipper du å forholde deg til flere ulike leverandører for å dekke behovet innen tale- og datakommunikasjon.

Som totalkunde hos TDC får du alle tjenestene virksomheten trenger, men bare én faktura dersom du ønsker det. Samtidig er det enkelt å skalere de ulike tjenestene når behovene endrer seg.

Førsteklasses kundeservice
TDC er en organisasjon med store ressurser, høy kompetanse og et bredt spekter av tekniske løsninger. Samtidig er vi ikke større enn at vi oppfattes som oversiktlige og tilgjengelige for våre kunder. De ulike selvbetjeningsløsningene gir full oversikt over økonomi og status på dine tjenester, samtidig som du kan få personlig hjelp fra kundesenteret dersom det passer best.

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av intern kompetanse, rutiner og prosesser. Tilbakemeldinger fra våre kunder tas inn som en del av disse forbedringsprosessene, slik at vi også i fremtiden kan holde et servicenivå som ligger i forkant av konkurrentene.

IT-sjefens beste venn
Kompleksiteten i dagens it- og telekomløsninger stiller store krav til leverandørenes kompetanse og servicenivå, og her ligger TDC helt i front. I tillegg bistår vi IT-sjefen med å håndtere små og store utfordringer gjennom en rekke selvbetjeningsløsninger som gjør at brukerne i større grad kan klare seg selv. Med våre skybaserte tjenester sørger vi også for å avlaste IT-avdelingen med drift og vedlikehold.

TDC – Tjenestebasert kommunikasjon (film)