TDC Nordic IP VPN

TDC Nordic IP VPN

TDC Nordic IP VPN

Styrk organisasjonen med samlet kommunikasjon

Med TDC Nordic IP VPN får dere et multiservicenett som kan håndtere all kommunikasjonen i én enkelt løsning: data, tale og video. Et multiservicenettverk gir, utover enklere administrasjon og lavere driftskostnader, også bedre forutsetninger for å opprettholde en sentral sikkerhetspolicy.

TDC Nordic IP VPN er en ekte nordisk kommunikasjonstjeneste. Med egne salgs- och supportorganisasjoner i alle nordiske land kan dere velge mellom sentralisert eller lokal support.

Vi kan ta alt ansvar for drift og vedlikehold, med service og support døgnet rundt – alt til et garantert servicenivå både hva gjelder tilgjengelighet og kvalitet. Vårt utgangspunkt er at kundenes kjernevirksomhet er viktigere for dem enn administrasjon og vedlikehold.