WiFi

TDC WiFi

TDC WiFi

Enkel administrasjon og unik innsikt i brukernes adferd på virksomhetens trådløse nettverk.

» TDC WiFi produktark


Dine fordeler med TDC WiFi

Full oversikt: Du ser driftsstatus og hele virksomhetens trådløse nettverkstrafikk samlet på et oversiktlig dashboard.
Mer sikker kunnskap: Du får presise data brutt ned på trafikktype og aksesspunkter, slik at du lettere kan optimere ressursene.
Skyteknologi: Løsningen er basert på skyteknologi, slik at innsamling av data og administrasjon kan håndteres fra din PC.

Salg og kundeservice

Med TDC WiFi Intelligence får du kartlagt bruken av det trådløse nettverket. Har du for eksempel et gjesteområde eller møtelokaler, kan du sikre at kunder og andre gjester som oppholder seg der får tilgang til nettverket, slik at de får et godt inntrykk av bedriftens servicenivå.
I detaljhandelen kan man samle inn data om antall kunder og kundestrøm helt ned på hvert eneste aksesspunkt. Dette gir uvurderlig innsikt i kundens adferd og om hvordan butikkens innredning fungerer. Denne kunnskapen er det best tenkelige utgangspunkt for effektiv butikkinnredning og målrettede kampanjer.

Ledelse og økonomi

På ledelsesnivå sikrer TDC WiFi Intelligence deg en unik innsikt i bruken av virksomhetens trådløse nettverk. Du kan ta ut rapporter og analyser både på overordnet nivå og helt ned på detaljerte punkter, og sikrer deg dermed et bedre beslutningsunderlag for å eksempelvis tilrettelegge vaktplaner, innrede butikken hensiktsmessig, og sikre løpende vurderinger av det forretningsmessige utbyttet av det trådløse nettverket. Under alle omstendigheter forvandler løsningen det trådløse nettverket til en aktiv medspiller når det gjelder forretningsutvikling.

IT og administrasjon
For IT-administrator er TDC WiFi et viktig hjelpemiddel i det daglige arbeidet. Du får, via et oversiktlig dashboard, innsyn i hele det trådløse nettverket, hvordan det blir brukt, og hvordan det kan optimeres. Du kan bryte ned dataene på en lang rekke områder og får dermed konkrete data på nettverkets status.
Hvis det skulle oppstå problemer med den trådløse tilgangen, hastigheten eller dekningen, tar feilrettingen en brøkdel av til tiden du er vant med, fordi TDC WiFi Intelligence raskt finner «nålen i høystakken». I tillegg blir det bedre kontroll på sikkerheten og på tilgangsrettigheter overalt i bedriften.