Fasttelefoni

Fasttelefoni

Våre løsninger for fasttelefoni er primært basert på IP-telefoni. Dette gir en rekke fordeler, blant annet kostnadsfrie samtaler mellom egne lokasjoner og mulighet  for fastpris mot mobiltelefoner. Samtidig åpner IP-telefoni en rekke nye muligheter som å koble kundeservice og callsenter-funksjonalitet mot virksomhetens øvrige dataløsninger,  for bedre kontroll og oversikt.

IP-telefoni handler om mer enn kostnadseffektivitet, kapasitet og kvalitet. Telefoni er og forblir en vital del av bedriftens daglige virksomhet. IP-telefoni handler om å forandre, forenkle og forbedre bedriftens kommunikasjon. Derfor arbeider vi ut fra hvordan deres behov ser ut i dag og i morgen. Med integrerte løsninger med IP-telefoni og mobil blir løsningen komplett.

TDC Business SIP Trunk
TDC Business SIP Trunk  er  en tjeneste som gir bedrifter muligheten til å benytte sitt IP VPN til taletjenester av høyeste kvalitet på en sikker og svært effektiv måte. SIP Trunk er et alternativ til ISDN-tilknytning som åpner for lavere telefonikostnader, gratis internringing og høy ressursutnyttelse. Hvis din bedrift har investert i en moderne hussentral kan du nå utnytte potensialet til det fulle med Business SIP Trunk fra TDC. Tjenesten er som skapt for bedrifter med flere lokasjoner og IP VPN, men bedrifter med kun én lokasjon kan også utnytte tjenesten via sin internettaksess.

SIP trunk tjenesten fra TDC gir også unike muligheter til å bygge robuste løsninger med svært høy oppetid. IP VPN-tjenestens unike egenskaper for redundans og tilgjengelighet unyttes til det fulle i kombinasjon med SIP-basert telefoniaksess fra TDC. Det er vanskelig å forestille seg en mer robust løsning.

TDCs ekte nordiske bedriftsnettløsninger gir også unike muligheter til å bygge nordiske telefoniløsninger for intern og ekstern telefoni som ingen andre kan vise til.