Skybasert Telefoni

TDC Bedriftsnett

TDC har utviklet en ny måte å lage kommunikasjonsløsninger på. Alle tjenester er i ferd med å flytte seg ”opp i skyen”, og dette gir fantastiske muligheter til å tilby annerledes og kraftige løsninger som ikke tildigere var mulig. Basert på TDCs nordiske tjenestenett, IP VPN, og Internettet kan vi nå tilby løsninger som er tilpasset akkurat din bedrift på en enkel og kostnadseffektiv måte. Vi kan tilby tjenester for samhandling og tale på tvers av mobiltelefoni og IP-nett. Dette er tjenester som setter brukeren i fokus og som utnytter teknologiens muligheter til å dekke brukerens behov i stedet for at brukeren må tilpasse seg enkelttjenesters begrensninger.

Vi vet at våre kunders kommunikasjonsbehov endrer seg over tid. TDCs skybaserte produktportefølje inneholder mange muligheter. Kunder som starter med én type løsning kan utvikle løsningen sin for å dekke endrede behov når disse oppstår. Dette er unikt for TDC og gjør at våre kunder kan være trygge på oss som kommunikasjonsleverandør uansett hvilke behov fremtiden måtte bringe.
Med Skybasert Telefoni åpnes dørene for våre kunder til en verden av muligheter for hvordan telefoniløsningen kan fungere. Det er en komplett, skybasert telefoniløsning med avansert funksjonalitet – enten mobilbasert eller med IP-telefoni. Den skybaserte løsningen kan videreutvikles til å passe endrede behov over tid – nesten uansett hvilken retning bedriften går i.
Sentralbordet er viktig for hvordan bedriften ønsker å være tilgjengelig for sine kunder. Med Skybasert Telefoni kan man velge mellom automatisk eller betjent sentralbord.
 
Skybasert Telefoni kan fullt ut erstatte bedriftens eksisterende telefonisentral i form av en ren mobilløsning eller i kombinasjon med IP-telefoni. Mange bedrifter ønsker en løsning som primært er mobil, men som åpner opp for gode løsninger for enkelte brukere som har behov for IP-telefoni, møteromstelefoner o.l. Noen har bare behov for et enkelt apparat; andre ønsker at alle ansatte skal ha IP-telefon eller softphone.
Bedriftens eksisterende hovednummer og andre servicenummer kan knyttes inn mot løsningen slik at de avanserte mulighetene for samtalebehandling plattformen tilbyr kan utnyttes.

Avansert kontaktsenterfunksjonalitet er tilgjengelig som en del av løsningen og kan øke den opplevde servicegraden for innringeren gjennom smart og effektiv samtalehåndtering.

Det er mer enn bare telefoni – det er alle måter man kommuniserer og samhandler på i en moderne bedrift.  For våre kunder betyr det smartere, mer fleksible og kostnadseffektive løsninger.

Vil du vite mer?

Kontakt din Key Account Manager eller ring 02150.

Skybasert Telefoni produktark