Telefoni

Tale

TDC tilbyr alt fra tradisjonell telefoni, IP-telefoni til mobiltelefoni.

Med TDCs nye Bedriftsnett-løsning åpnes dørene til en verden av muligheter for hvordan en telefoniløsning kan fungere. Bedriftsnett fra TDC er en komplett, skybasert telefoniløsning med avansert funksjonalitet – enten mobilbasert eller med IP-telefoni. Den skybaserte løsningen kan videreutvikles til å passe endrede behov over tid – nesten uansett hvilken retning bedriften går i.
TDC Bedriftsnett kan fullt ut erstatte bedriftens eksisterende telefonisentral i form av en ren mobilløsning eller i kombinasjon med IP-telefoni. Mange bedrifter ønsker en løsning som primært er mobil, men som åpner opp for gode løsninger for enkelte brukere som har behov for IP-telefoni, møteromstelefoner o.l. Noen har bare behov for et enkelt apparat, mens andre ønsker at alle ansatte skal ha IP-telefon eller softphone.

Sentralbordet er viktig for hvordan bedriften ønsker å være tilgjengelig for sine kunder. Med TDC Bedriftsnett kan man velge mellom automatisk eller betjent sentralbord.

Bedriftens eksisterende hovednummer og andre servicenummer kan knyttes inn mot løsningen slik at de avanserte mulighetene for samtalebehandling plattformen tilbyr kan utnyttes, og avansert kontaktsenterfunksjonalitet er tilgjengelig som en del av løsningen og kan øke den opplevde servicegraden for innringeren gjennom smart og effektiv samtalehåndtering.

TDC Bedriftsnett er mer enn bare telefoni – det er alle måter man kommuniserer og samhandler på i en moderne bedrift.  For våre kunder betyr det smartere, mer fleksible og kostnadseffektive løsninger.