Mobil

Mobil

Mobilflex er et mobilt bedriftsnett for medarbeidere som vil være tilgjengelig via tale og data uansett hvor de befinner seg. Vi benytter Telenors landsdekkende mobilnett, og kan derfor levere akkurat den samme suverene dekningen kombinert med Nordens beste kundeservice, og et bredt spekter av tjenester. Mobilflex er en felles nordisk tjeneste som produseres og driftes av TDC Group i Danmark.

Abonnementet er koblet mot TDCs selvbetjeningsportal, der du enkelt kan administrere brukere og funksjonalitet, og ha full oversikt over kostnadene.