TDC kundeportaler

Kundeportaler

TDC kundeportaler

Gjennom våre kundeportaler har man onlinetilgang til informasjon om tjenester levert av TDC. Kundeportalene henter data direkte fra våre produksjons-, drifts- og fakturasystem slik at du alltid har tilgang til den seneste informasjonen.
TDC service Online er vår driftsportal og TDC Invoice Online vår fakturaportal. Følg linkene over for mer detaljert informasjon om portalene.