Sikkerhet

Sikkerhet - Data

I forbindelse med bedriftsnett og kapasitet kan vi tilby et bredt utvalg sikkerhetsløsninger:

Sentral Internettaksess
Til kunder med TDC Nordic IP VPN tilbyr vi en redundant Sentral internettaksess (nettsentrisk internettaksess), dvs at virksomhetens IP VPN er knyttet til internett sentralt i TDCs kjernenett. En fordel med en slik nettsentrisk internettaksess fremfor en internettaksess på hovedkontoret, er at trafikk mellom internett og avdelingskontorene ikke går inn til og ut fra hovedkontoret, hvilket reduserer behovet for båndbredde på hovedkontoret. I tillegg vil alle avdelingskontorer fortsatt ha tilgang til internett dersom aksess til hovedkontoret er nede. Sentral internettaksess forutsetter at virksomheten også benytter TDC Sentral brannmur slik at virksomhetens IP VPN sikres mot uønskede gjester fra internett.

TDC Sentral brannmur
Sentral Brannmur fra TDC sikrer mot ubudne gjester i virksomhetens TDC Nordic IP VPN, dvs det interne nettet. Brannmuren er plassert hos og er eid av TDC, og det er vårt ansvar at utstyr og oppsett fungerer optimalt. Dette inkluderer at TDC foretar 24-timers driftsovervåkning samt installerer løpende sikkerhetsoppdateringer. Med TDC Sentral brannmur og Sentral internettaksess får din virksomhet en sikker og redundant forbindelse fra det bedriftsinterne nettet til internett uten å bruke ressurser på å vedlikeholde og drifte/overvåke en komplisert brannmur.

TDC Gate
Med TDC Gate får brukerne en enkel og sikker tilgang til bedriftens interne IT-systemer fra enhver PC/Mac tilknyttet internett. Remote Access-løsning er basert på SSL VPN. Kundens administrator kan enkelt legge til og slette brukere og resette passord på TDC Gate admin-siden. Den tynne SSL VPN-klienten auto-provisjoneres når brukeren går til TDC Gate web-siden. TDC fakturerer kunden for antall registrerte brukere hver måned. TDC Gate forutsetter at kunden har TDC Nordic IP VPN eller TDC Sentral Brannmur.

TDC Secure e-mail og Spam Filter
Datavirus og spam utgjør i dag ett stadig økende trussel. Med antivirus og antispam tjeneste fra TDC vil bedriften alltid ha den beste beskyttelse mot disse truslene.
TDC Secure mail skanner e-post for virus før den sendes til virksomhetens e-mail server.
Spam-filter filtrerer bort innkommende e-mail som defineres som spam/junk-mail.
TDC sørger for å alltid ha det nyeste og mest oppdaterte utstyret slik at din bedrift alltid er beskyttet mot trusler fra internett.

TDC Secure Web
Internett er full av informasjon som sikkerhetsbevisste bedrifter ikke ønsker at deres medarbeidere skal se. Selv om det meste av slikt materiell er skjult på nettet kan selv uskyldige søk gi treff på sider med grovt eller uønsket materiell. Surfing på ikke jobbrelaterte sider med tung grafikk og nedlastning av musikk eller film kan ta så mye av bedriftens båndbredde att produktivt arbeid forstyrres. TDC Secure Web gir din bedrift ett verktøy som sørger for at Internett-tilgangen utnyttes effektivt for å oppnå bedre resultat og høyere produktivitet og gir kontroll på applikasjonene som brukes.

DDoS Protection
Stadig flere virksomheters web-servere blir utsatt for ondsinnede Distributed Denial of Service (DDoS) angrep. Målet med et DDoS-angrep er å gjøre en virksomhets web-tjenester utilgjengelig for dets vanlige brukere. Jo flere som er avhengig av web-tjenestene og jo lenger et DDoS-angrep varer, jo større er konsekvensene for den angrepne virksomheten og dets brukere. TDC tilbyr DoS Protection som en sky-tjeneste. Med TDC DoS Protection overvåkes trafikken mot kundens IP-adresser, og dersom unormale volumer eller trafikkmønstre oppdages kan uønsket trafikk ”vaskes” bort slik at virksomhetens web-tjenester fortsetter å virke som normalt for de vanlige brukerne.

TDC Secure Mobile
Terminaluavhengig abonnement der mobil datatrafikk går via ett eget APN (Access Point Name) som går utenom internett for størst mulig sikkerhet og opprettes som et mobilt punkt i kundens IP VPN. Brukerne oppnår derved samme sikkerhet, som brukerne på det interne nettverket bak virksomhetens firewall.

Redundans
Mange virksomheter setter meget høye krav til oppetid for aksessene i sitt IP VPN, spesielt for de viktigste lokasjonene. TDCs kjernenett er redundant, men forbindelsen mellom TDCs kjernenett og en lokasjon er i utgangspunktet ikke redundant. Ved et evt strømbrudd i virksomhetens datarom eller ved et kabelbrudd pga graving vil forbindelsen ikke lenger fungere. TDC tilbyr derfor ulike former for redundans, der både kundeplassert ruter og kabelaksess er dublisert, og der aksessene er tilknyttet TDCs kjernenett på ulike steder. I tillegg tilbyr TDC kostnadseffektive wireless backup-løsninger der kommunikasjonen til og fra lokasjonen går via mobildatanettet dersom kabelaksessen skulle feile. Med en redundant aksessløsning fra TDC rutes trafikken automatisk over til sekundæraksessen dersom primæraksessen feiler, og den garanterte tilgjengeligheten for