IP VPN / E VPN

Bedriftsnett

Våre løsninger for sikre bedriftsinterne nett (VPN) baseres på Ethernet (E VPN) og/eller IP VPN. Løsningene leveres på TDCs redundante fibernett, som dekker hele Norden. Ved å velge E VPN kan kunden bygge sin egen løsning med ønsket funksjonalitet. Eksisterende VLAN kan benyttes til å forlenge LAN-miljøene mellom geografisk spredte systemer, i punkt-tilpunkt eller punkt-til-multipunkt konfigurasjoner. IP VPN er en kostnadseffektiv løsning for å knytte alle kundens lokasjoner sammen i et sikkert, bedriftsinternt nett. TDC konfigurerer tjenesten etter kundens behov, og drifter den i tråd med tjenesteavtalen (SLA).

TDC Nordic IP VPN

Våre IP VPN-løsninger støtter alle tjenester og applikasjoner, blant annet:

 • Quality of Service
 • Tjenester for overvåking av hendelser
 • Redundans på aksess og utstyr
 • Samordnet kommunikasjon
 • Fjerntilgang via TDC Gate
 • Sikker tilgang fra mobiltelefon med TDC Secure Mobile
 • IP-telefoni med SIP trunk
 • Sikkerhetsløsninger som DDoS og brannmur mot internett
 • Nets/BBS og PayEx betalingsløsninger
 • Skatteetatens løsning for kommuner og offentlige etater (SOFIE)
 • ASP Connect for tilknytning til ASP-leverandører

TDC Nordic E VPN

 • Med Ethernet VPN kan du selv bygge bedriftens nett ved hjelp av Ethernet over MPLS-teknologi på lag 2.
 • Med VLAN forlenges LAN-miljøene mellom geografisk spredte systemer.
 • Typisk færre lokasjoner med høyere hastighet i forhold til IP VPN
 • Støtter punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt konfigurasjoner.  
 • Tjenesten tilbys på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.