Investor Relations

Investor Relations

Investor RelationsTDC i Norge inngår i det danske konsernet TDC A/S som er et børsnotert selskap. For finansiell informasjon kan du besøke TDC sin nettside for Investor Relations.