Strategi

Strategi

TDC sin strategi

Kun for bedrifter
TDC fokuserer kun på bedriftsmarkedet, og vet mye om målgruppens behov. Dermed kan vi tilby tilpassede løsninger til et krevende kundesegment, der velfungerende data- og telekommunikasjon ofte er bedriftskrittisk.

Eget nett
TDC har som eneste operatør et fiberoptisk bredbåndsnett i Norden. Stamnettet har lokale aksessnett til de største byene i Norden. Dette gir kundene våre maksimal frihet til å kommunisere gjennom ubegrenset nettkapasitet.

Med Norden som marked
TDC har hele Norden som marked, og tjenestene våre er ikke begrenset til kun ett land. Dermed er det mulig å bare ha en leverandør for data- og telekommunikasjon i hele Norden.

Å tilby data, telefoni og Internett
TDC tilbyr løsninger innen data-, tele og Internettkommunikasjon. Vi tilbyr de beste kommunikasjonsløsningene og har veldig fordelaktige priser sett i forhold til ytelsene våre.

Førsteklasses service
TDC har førsteklasses kundeservice som en av sine hovedstrategier for å beholde og tilfredsstille nåværende kunder. Dette er også viktig når man skal tiltrekke seg nye kunder. Vi jobber alltid med å forbedre og utvikle servicen til kundene våre.