Historie

Historie

TDCs historie og eierstruktur i Norge

TDC AS i Norge, et heleid datterselskap av TDC A/S i Danmark, ble etablert gjennom integreringen av TDC Norge AS og Song Networks AS.

TDC trådte inn på telefoni- og bredbåndsmarkedet i Norge ved å kjøpe seg inn i E-Co Energis daværende teleselskap, ElTele Øst As. Fra juni 2002 var selskapet heleid av TDC A/S, og etablerte felles plattformer for varer og tjenester og en felles langsiktig strategi for det nordiske hjemmemarkedet.

Song Networks AS hadde utspring i selskapet Tele1 Europe som ble grunnlagt i 1995. Selskapet ble børsnotert i 2000, og utbygging av det lokale fibernettet startet samtidig. Selskapet skiftet navn til Song Networks i 2001 og kjøpte Euroringen av Enitels konkursbo i 2002.

I november 2004 fikk TDC godkjent kjøp av Song Networks av de nordiske konkurransemyndighetene. Med dette oppkjøpet ble TDCs rolle styrket spesielt i Sverige og Finland, men også TDCs forretning i Norge ble kraftig utviklet.

TDCs dominans i det nordiske markedet ble ytterligere forsterket i november 2014, da TDC fikk godkjent kjøp av Get. TDC ble med dette suverent størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd, og Nordens tredje største aktør på mobil.

TDC har etter kjøpet av Get 80 000 kilometer med høyhastighet infrastruktur - tilsvarende to ganger rundt jorkloden, egne linjer til USA og Europa, og ca 9 millioner abonnement, hvorav 6,4 av disse er i privatmarkedet.
I Norge hadde TDC og Get i 2014 samlet sett en omsetning på 3,6 milliarder NOK og 1,4 NOK i EBITDA. Hele 785 av denne EBITDAen ble brukt på investeringer i 2014.