M2M

Internet of Things

Løsninger for en digital verden


Internet of Things (IoT) handler om å digitalisere produkter, infrastruktur og maskiner som før var analoge. Teknologien skal kunne kommunisere med hverandre, noe som krever et stabilt og sikkert datanett.


TDC har i lang tid vært en foretrukken leverandør av samfunnskritiske M2M tjenester og leverer i dag M2M tjenester til ulikt behov.

Ta kontakt med oss om IoT på 02150@tdc.no

Kontakt oss