Adresser

Adresser

Adresser

TDC hovedkontor i Oslo

Besøksadresse: Sandakerveien 130, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4600 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon: 21 50 21 00
Telefaks: 21 50 21 51

Avdelingskontorer:

TDC, Bergen
Besøks/Postadresse: Markeveien 1c, 5012 Bergen
Tlf: 55 60 30 00
Faks: 55 60 30 01

TDC, Stavanger
Besøksadresse: Ipark,
Prof. O. Hansensvei 7A, 4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf: 51 20 26 00
Faks: 51 20 26 01

TDC, Kristiansand
Besøks/Postadresse: Ægirsv. 10, 4632 Kristiansand
Tlf: 38 05 81 40
Faks: 38 05 81 47

TDC, Arendal
Besøksadresse: Industritoppen 1, 4848 Arendal
Postadresse: Postboks 1883 Stoa, 4858 Arendal
Tlf: 21 50 21 00

TDC, Porsgrunn
Moheim Næringspark
Moen 10
3948 Porsgrunn
Tlf: 35 70 45 00
Faks: 35 70 45 01

TDC, Mandal
Besøks/Postadresse: Mikkelsmyrveien 1, 4515 Mandal
Tlf: 21 50 21 00